قوانین و مقررات

ماشین اصلاح مدل S5210 سری5100 فیلیپس

ساخت هلند
به سفارش آمریکا

۱ ریال
محصولات مرتبط

تیغه های MultiPrecision آن موهای بلند و کوتاه را بلند و کوتاه می کند
سرهای اصلاح به طور مستقل در ۵ جهت حرکت می کنند
تا از تماس نزدیک پوست برای اصلاح سریع تر و نزدیک تر، حتی روی گردن و خط فک اطمینان حاصل کنند.

تماس: چهارراه آموزش و پرورش، 01142259230 09125810120

No reviews yet.